Máy tạo Ôxy

Các dòng sản phẩm Máy tạo Ôxy Micro-Nano JSC

Máy sục khí Ozone Nano Model M10-B

Máy sục khí Ozone Nano Model M10-B

Công suất mỗi máy: 5 lit/ phút.
Cung cấp 600 lít Oxygen/giờ.
Máy tạo 40g Ozone/giờ
Tạo hạt bọt Micro-Nano Oxy <10-5 m

Xem chi tiết
Máy sục khí Ozone Nano Model M10-A

Máy sục khí Ozone Nano Model M10-A

Công suất mỗi máy: 5 lit/ phút.
Cung cấp 600 lít Oxygen/giờ.
Máy tạo 40g Ozone/giờ
Độ tinh khiết của Oxygen >90%. 

Xem chi tiết
Máy tạo ôxy tôm giống - Model M3-A

Máy tạo ôxy tôm giống - Model M3-A

Điện áp: 220V, 50Hz
Công suất: 3 lít/phút
Cung cấp 135 lít Oxygen/giờ
Độ tinh khiết của Oxygen > 90%

Xem chi tiết
Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M3-B

Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M3-B

Điện áp: 220V/380V, 50Hz
Công suất bơm: 3 m3/giờ
Cung cấp 225 lít Oxygen/giờ
Độ tinh khiết của Oxygen >90%

Xem chi tiết
Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M5-A

Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M5-A

Điện áp: 380V, 50Hz
Công suất bơm: 30 m3/giờ
Cung cấp 300 lit Oxygen/giờ
Độ tinh khiết của Oxygen > 90%

Xem chi tiết
Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M10-A

Máy tạo ôxy Micro Nano - Model M10-A

Điện áp: 380V, 50Hz
Công suất bơm: 30 m3/giờ.
Cung cấp 600 lít Oxygen/giờ
Độ tinh khiết của Oxygen > 90%

Xem chi tiết